VI BYGGER ROBUSTA SKÅP UTIFRÅN KUNDENS BEHOV

KAUPE SKÅP

MED KONSTRUKTION
SOM ÄR ROBUST

När du söker en robust skåpkonstruktion. Våra skåppåbyggnader och släpvagnar är mycket uppskattade av chaufförerna, då de betraktas som mycket lättarbetade trots sin robusta konstruktion.

Företaget utvecklar och skräddarsyr fordonen
utifrån kundens behov.

SERVICE

RESERVDELAR

EFTERMARKNAD

Vi reparerar, servar påbyggnader och
släpfordon och jobbar med ett finmaskigt nät av servicepartners runt om i landet.